cesiune.autovit.ro

Site-ul www.cesiune.ro a ap�rut ca urmare a situa�iilor în care cei care au preluat o ma�in� sau un utilaj în leasing au fost nevoi�i s� predea echipamentul firmei de leasing din cauza unei imposibilit��i de plat� a ratei lunare. �n aceste situa�ii www.cesiune.ro vine în ajutorul acestora prin punerea la dispozi�ie a unei platforme de predare sau preluarea leasing. Se economise�te timp, dar în primul rând apare o economie financiar�, f�cându-l pe utilizator s� recupereze o parte din bani.

�n acela�i timp trebuie �inut cont c� la momentul prelu�rii unui leasing prin www.cesiune.ro (spre exemplu prealuarea unui autoturism), taxele mari cum ar fi cea de înmatriculare �i avansul sunt deja achitate, urmând ca cel care face preluarea s� pl�teasc� doar o tax� modic� numit� tax� de nova�ie, aceasta fiind diferit� de la o firm� de leasing la alta dar situându-se în jurul unui procent de 2% din valoarea r�mas� de plat�, la care se adaug� bineîn�eles restul ratelor r�mase.www.cesiune.ro vine �i în ajutorul firmelor de leasing, aflându-ne într-un moment în care parcurile acestora sunt pline de ma�ini care se vând foarte greu sau aproape deloc. �n aceste cazuri lucrurile se complic� �i mai mult, pentru c� apar cheltuieli de chirie, între�inere... O nou� platform� precum www.cesiune.ro poate ajuta parcurile de ma�ini ale acestor companii prin deshiderea a înc� unui canal de informare �i vânzare. Tocmai de aceea noul site beneficiaz� de ajutorul direct al companiilor de leasing..

DISPONIBILE PE SITE MASINI SI ECHIPAMENTE NOI,SECOND HAND SAU RECUPERATE DE LA LEASING.. www.cesiune.ro

Pentru lista completa a anunturilor noastre vizitati pagina de internet : www.cesiune.ro !
Numarul de oferte: 0
Ai intrebari?

Acceseaza sectiunea Ajutor

(031) 860 90 90 (de Luni pana Vineri intre
09:00 - 18:00)